ارسـال پـیـام

بی‌نقص نیستم؛ اما بی‌وقفه می‌کوشم برای کامل‌ تر شدن. مشتاقانه شنوای نظرات ارزشمندتان هستم.

تـمـاس بـا مـن

من فریلنسرم! و پروژه هایم را بصورت دورکاری انجام میدهم. مگر در موارد استثناء (مثل برگزاری آموزشهای حضوری و تدریس خصوصی)

در حال حاضر هم بین شهرهای تهران و مشهد در رفت و آمد هستم. برای ارتباط با من میتوانید از روشهای زیر استفاده کنید:


ایـمـیـل پـشـتـیـبـانـی:  support@iheydari.ir

ارتـبـاطـ بـا جـیـمـیـل:  ahmad.irexpert@gmail.com